VV

Články k tématu VV

10. 6. sekunda A a 11. 6. sexta B se vydali na poslední exkurzi s výtvarkou.

Prima A v galerii mladých současných umělců v bývalé továrně: komentovaná prohlídka + workshop.

Výlet do Techmanie nás rozhodně nezklamal a náramně jsme si ho užili.

V pondělí 15. 4. ráno nás čekal workshop v kartonážní a vitrážové dílně Ben Becalel. Dílna Ben Becalel je sociální podnik, což znamená, že zaměstnává lidi se sociálním znevýhodněním.

Studenti 6. B a 2. A vytvořili zázračné krychle o velikosti 27 000 cm3.

V rámci projektu sv. Anežka jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou v Pštrossově ulici na Praze 1 a Senior centrum Senecura ve Štěrboholech a malovali jsme portréty seniorů.

V úterý 15. 1. se naše třída 1.A zúčastnila workshopu občanského sdružení Post Bellum.

V rámci hodin výtvarné výchovy společně s paní profesorkou Peterkovou jsme se rozhodli následovat minulé ročníky a znovu realizovat v menším rozsahu projekt “Živé obrazy”.

Ve čtvrtek třináctého prosince již v 5.05 ráno jsme měli sraz na Hlavním nádraží, abychom o patnáct minut později vyjeli z probouzející se Prahy na dlouhou cestu směr Vídeň.

V pondělí 17.12. se naše třída vydala do Valdštejnské jízdárny na výstavu Františka Kupky. Na výstavě nás obrazy provázely od začátku do konce Kupkova života, tedy od symbolismu k abstrakci.

Stránky