Přípravné kurzy

AG každoročně organizuje přípravné kurzy z matematiky pro zájemce o studium i další veřejnost. Kurzy z českého jazyka nenabízíme.

Články k tématu Přípravné kurzy

Obrázek k článku Přípravné kurzy pokračují zimním semestrem

Hlavním cílem kurzů z matematiky je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet přijímací zkouška na jaře 2020. V Zimním semestru se zaměříme na konkrétní úlohy z dřívějších testů CERMAT.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.