Přípravné kurzy

AG každoročně organizuje přípravné kurzy z matematiky pro zájemce o studium i další veřejnost. Kurzy z českého jazyka nenabízíme.

Články k tématu Přípravné kurzy

Zkouška se konala 2. dubna. Šlo o originální test sestavený z úloh pouze podobných  těm, které se vyskytují ve státních testech Cermatu.

Přijímačka z matematiky nanečisto se bude konat v ÚT 2.4. 2019 , a to jako zkouška otevřená - tedy pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti.

pro zájemce z 5.tříd ZŠ pokračují zimním semestrem.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.